terça-feira, setembro 01, 2009

30 cabodano de Celso Emilio en Celanova


Víctor Campio, o epitafio de CEF e Aser Álvarez. Fotos de Xesús Díaz.


Sem comentários: