segunda-feira, setembro 14, 2015

Premios Arraiano Maior 2015 (contrabando no Xurés)

Dende a esquerda, o pai Antonio L. Fontes, crego e menciñeiro, coa guillada na man, Bento da Cruz, o Robert Redford do Planalto de Gostofrío, e o Mago Xefe Ferrín, tres dos máis grandes Arraianos Maiores do Mundo Raioto, no alto do Pedreiriño, na Serra do Quinxo, en Entrimo, co Xurés ao fondo, no acto de nomeamento como Arraiano Maior do escritor Bento da Cruz.

Un membro  do colectivo Arraianos confésalle a Bento da Cruz que algún día han nomear Arraiana Universal á Nosa Señora do Xurés (e mira por onde que vai ser o vindeiro sábado, 19 de setembro, ás 17 horas, na capela do Xurés) e tamén á Nosa Senhora da Peneda (por agora van vindo os emisarios do Laboreiro, os lobos guerrilleiros da Numau do Tomás das Quingostas, "o probe non ten e o rico non dá, coller a escpeta e para a Pena de Anamán).    

Encontro histórico entre Luandino Vieira e X.L. Méndez Ferrín nos Premios Arraiano Maior 2014. Hai quen di que este encontro nunca se chegou a producir e que a imaxe é unha fotomontaxe do Directorio Revolucionario Transfronteirizo de Liberación das Mentes e dos Pobos Apampanados para manipularnos e facernos crer que Luandino non é preto nin Ferrín un garrao... Os que queiran coñecer a verdade poden acudir ao chamamento xamánico anual dos Druídas Arraianos, desta vez no corazón do Xurés, en Lobios, este sábado 19 de setembro ás 17 h, cando o lobo Bandua vai cruzar a Portela do Homem polo camiño segredo do contrabando. @s premiad@s son...